Dro ar ôl tro, mae’r Beibl yn dweud wrthym am ganu ‘cân newydd’ i’r Arglwydd. Mae hyn yn dweud wrthym bod angen i bob cenhedlaeth newydd ysgrifennu a chreu ei cherddoriaeth ei hun. Bydd hyn, wedi cyfuno â’n hetifeddiaeth Gymreig, ac yn fwy pwysig na hynny, wedi’i drwytho gan yr Ysbryd, yn dod â thân gwyllt yn ein mysg.

Hanfod SOW yw creu cerddoriaeth ar gyfer Brenin y Brenhinoedd, gan ddod â phob math o bobl at ei gilydd i addoli Duw. Mae ei gariad mor anhygoel, y mae wir yn hawlio popeth sydd gennym ni a phopeth ydym ni. Rydyn ni eisiau erfyn ar Dduw am sain Cymru, sydd wedi ei gwreiddio yn ein hetifeddiaeth ond yn cael ei diffinio gan ei Hachubwr; y sain Geltaidd hynafol wedi ei chyfuno â sain newydd sy’n berthnasol ar gyfer heddiw. Rydyn ni eisiau i’n geiriau fod yn llawn o ddyfnder a gwirionedd, sy’n dadorchuddio Crist yn Ei lawnder. Mae Cymru yn cael ei hadnabod fel gwlad yr emynau ac mae’r emynau hyn yn ddistylliad o wirioneddau cyfoethocaf Duw, wedi eu gosod i gerddoriaeth. Rydyn ni’n anelu at ysgrifennu â chyfoeth, anogaeth a mawl, oherwydd gras ein hanhygoel Dduw.

WIDE OPEN SPACES

Albwm o gerddoriaeth fyw yw Wide Open Spaces…senario lle mae gwir angerdd am Dduw ac am ddiwygiad yn cael ei fynegi. Mae caneuon newydd fel yr ‘Ancient Wells’ emosiynol a’r gân gynulleidfaol ‘Wide Open Spaces’ yn ymddangos, ynghyd ag emynau clasurol o’r diwygiad, sef ‘Dyma Gariad’ ac ‘O Love That Will Not Let Me Go’. Mae’r naill a’r llall wedi’u hail-ddychmygu â fframwaith cerddorol ffres. Mae adran linynnau yn rhoi dyfnder a harddwch i sain sydd yn llawn dychymyg eisoes…ac mae cyfuniad lleisiol Cath, Jess, Hannah, Matt a Rachel yn bwerdy o harmonïau.

ACAPELLA

Dyma unarddeg o ddatganiadau lleisiol cyffrous o hen ganeuon a chaneuon newydd, gan grŵp o ffrindiau sy’n hiraethu am rannu hanes ysbrydol ac arwyddocâd ysbrydol Cymru. Mae SOW Acappella yn canu’r emynau Cymraeg ‘Dyma Gariad’ a ‘Cwm Rhondda’, yn ogystal â’r alawon traddodiadol ‘Myfanwy’ a ‘Dacw ‘Nghariad’, ag angerdd diamheuol.

LLEF

Gan gyfuno hen ganeuon a chaneuon newydd, mae Sound of Wales wedi creu a rhoi grym i fawl pwerus a phersonol. Adnabyddir Cymru fel Gwlad Y Gân a gwlad diwygiadau; mae gan SOW weledigaeth driphlyg ac maent yn ymrwymedig i gipio’r gân ac i honno gael ei thrwytho gan yr Ysbryd. Mae 10 trac ar yr albwm, 8 ohonynt yn draciau gwreiddiol sydd wedi’u hysgrifennu â’r bwriad o’u canu fel mawl cynulleidfaol. Mae amrywiaeth eang o offerynnau ar yr albwm, o acordion i iwcalili i bedwarawd llinynnol, a llawer mwy.

Ar gael i’w brynu o: