Sound of Wales yw SOW.  Cymuned o gerddorion, pobl greadigol a storïwyr ydyn ni.  Rydyn ni wedi’n lleoli yng Nghymru, yn caru’r Iesu ac yn fwy na dim, eisiau bod yn rhan o ddadlennu Ei ogoniant yn y byd, gan ddefnyddio seiniau’r nefoedd.

Mae SOW yn fwy na band…rydyn ni’n weledyddion sydd wedi’n trwytho mewn gweddi ac yn genhadon sy’n cael ein tanio gan ddiwygiadau.

Mae Cymru fel cenedl yn cael ei hadnabod am ei hetifeddiaeth gyfoethog o gân a diwygiad. Gan mlynedd yn ôl, roedd y genedl yn llawn o straeon go iawn o fywydau yn cael eu gweddnewid. Roedd yr ifanc a’r hen fel ei gilydd yn cyfarfod â’r Iesu a gwagiodd y tafarndai – roedd y capeli a’r eglwysi dan eu sang a disgynnodd yr Ysbryd Glân. Codwyd golygon pobl at y gwirionedd radical bod yr Iesu yn rhyddhau!! Mae cân y genedl/wlad wedi’i chanu am genedlaethau ym mhob cwr o Gymru ac mae’n cael ei chanu o hyd. Cerddoriaeth a chaneuon yw enaid Cymru ac mae alawon yn llifo trwy’n gwythiennau! Mae llawer o’n hunaniaeth diwylliannol yn cael ei wreiddio yma ac rydyn ni’n credu bod cerddoriaeth, cân a chreadigrwydd yn gyfryngau mae Duw yn eu defnyddio er mwyn ei ogoniant Ef.

Fel SOW, mae ein hangerdd yn ddeublyg: rydyn ni’n angerddol dros efengylu a defnyddio cerddoriaeth a chreadigrwydd er mwyn mynd â’r efengyl i Wlad Y Gân a phellach. Mae calon enfawr gennym hefyd dros gerddoriaeth addoliad ac rydyn ni’n credu bod mynd i mewn i bresenoldeb Brenin Y Brenhinoedd yn newid pobl a chalonnau. Mae cwrdd â Duw yn un o’r rhoddion mwyaf bendigedig sydd gennyn ni fel ei blant Ef.