Pryd:
27-29ain Hydref 2016 (Nos Iau hyd nos Sadwrn – hanner tymor Hydref)

Ble:
1 gynhadledd, 3 lleoliad ym Mhontypridd – Eglwys Temple Baptist & Eglwys St Catherine, Yr Hen Neuadd Fingo, Canolfan Celfyddydau Muni

Thema eleni:
‘GOLEUO’: Byddwn ni’n troi ein golygon at y Goleuwr Pennaf…Iesu, fel ymateb i’w bresenoldeb sy’n goleuo a chynnal POPETH! Byddwn ni’n darganfod sut rydyn ni’n gallu disgleirio fel sêr i’w ogoniant EF mewn bydysawd du – yn adlewyrchu ei bresenoldeb goliwiedig gogoneddus mewn byd tywyll.
Byddwn ni’n ymofyn am galon Duw yn ein haddoliad, dod i’w adnabod EF yn well ac yn cenhadu drwy ddefnyddio ein doniau creadigol ar gyfer y cenhedloedd! Peidiwch â cholli’r gynhadledd wych hon ar gyfer eich tîm addoliad, arweinwyr addoliad, cerddorion, pobl greadigol, rhyfelwyr addoli!

Beth fydd yn digwydd:
Bydd cyfoeth o seminarau, gweithdai, dathliadau, amseroedd o addoliad, meic agored, amseroedd caffi, tanau agored efo malws melys, pebyll gweddi creadigol, lleoliad gweinidogaeth broffwydol, cyfleoedd celf, dysgeidiaeth ysbrydoledig, sesiynau ysgrifennu caneuon, syrffio’r salmau, cenhadu trwy gerddoriaeth mewn Costa Coffee lleol a’r clwb rygbi, cyfleoedd i ysgrifennu’n greadigol…i enwi dim ond rhai!

Gwesteion arbennig (arweinwyr addoliad a siaradwyr seminarau):
Noel Robinson (a’r band anhygoel!), Graham Kendrick, Sue Rinaldi, band albwm Wide Open Spaces SOW, Rob Parsons, Jeremy Peredigo (Pennaeth Addoliad yn Ysgol Ddiwinyddiaeth Llundain) Andrew Chapman (Pennaeth Ysgol Gweinidogaethau Creadigol Llundain.
Byddwch CHI hefyd yn cael cyfle i ganu ac i chwarae yn ein sesiynau meic agored a fydd yn digwydd yn Costa Coffe a Clwb Y Bont yng nghanol tref Pontypridd.

Pris:
£50 ar gyfer y gynhadledd gyfan (gan gynnwys pas mynediad agored 3 diwrnod, bag rhoddion ffantastig, cacennau cartref, diodydd poeth ac oer, siocled poeth gyda’r nos.)

Bwyd:
Dewch â phecyn bwyd efo chi neu ewch i fwynhau’r lleoliadau cyfagos ar gyfer cinio a swper.

Llety:
Bwciwch le mewn gwesty cyfagos, Travelodge neu Premier Inn NEU gallwn ni ddarparu llety syml (llawr mewn ystafell gynnes!) mewn neuadd eglwys leol, os oes angen. (Oedolion dros 16 oed yn unig, merched a dynion yn cysgu ar wahân) NEU mae nifer gyfyngedig o deuluoedd lleol sy’n cynnig llety NEU teithiwch o’ch cartref eich hun os ydych chi’n byw yn lleol.

Bwcio lle:
Rydyn ni wedi gorfod rhoi terfyn ar niferoedd eleni felly bwciwch yn gynnar er mwyn osgoi siom. Gallwch fwcio drwy alw Canolfan Celfyddydau The Gate 02920 483344.